Beiratkozás

 

A könyvtárba – regisztrációs díj ellenében – minden 18. évét betöltött magyar állampolgár beiratkozhat.
Az egyetemmel hallgatói jogviszonyban és munkaviszonyban lévő könyvtárhasználó regisztrálása ingyenes, egy tanévre szól.
Ideiglenesen iratkozhat be a Neumann János Egyetem vendéghallgatója, illetve -oktatója.

A könyvtárba való beiratkozáshoz a következő dokumentumok szükségesek:

 • személyi igazolvány vagy
 • 2001. január 1. után kiadott útlevél és lakcímkártya,
 • személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,
 • az egyetem hallgatóinál a diákigazolvány,
 • az egyetem nyugdíjasainál igazolás a Neumann János Egyetemtől,
 • az egyetem alkalmazottjainál a munkaviszonyt igazoló dokumentum.

Online (előzetes) regisztráció:

 • Az előzetes regisztráció a könyvtárba való beiratkozás folyamatát gyorsítja meg. Űrlapja a könyvtári katalógus főoldaláról, az “Előzetes regisztráció” linkre kattintva érhető el. A beiratkozás aktiválásához személyesen is meg kell jelennie a könyvtárban, ahol személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatása, illetve a beiratkozási nyilatkozat aláírása után érvényesítjük a tagságát.

 

Kölcsönzés

 

A szakkönyvtárból kölcsönözhetők mindazok a dokumentumok, melyek nem esnek korlátozás alá.
Nem kölcsönözhetők az alábbi dokumentumok:

 • folyóiratok, napilapok, hírlapok,
 • olvasótermek kézikönyvtári kötetei,
 • 1945 előtt kiadott könyvek,
 • szakdolgozatok,
 • szoftverek és dokumentációik.

Nem kölcsönöz a könyvtár az olvasónak az alábbi helyzetekben:

 • 1-nél több lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála,
 • a késedelmi díjat nem fizette be,
 • a könyvtárral szemben egyéb tartozása van,
 • a könyvtár peres eljárást folytat ellene,
 • érvénytelen a könyvtári tagsága.
 

A kölcsönzés módja

 

Kölcsönzéshez a vonalkódos könyvtári olvasójegy bemutatása szükséges.
A szabadpolcos olvasótermekben az olvasó maga választja ki a dokumentumokat és adja át kölcsönzésre.
 

Kölcsönözhető dokumentumok száma

 

A könyvtárba beiratkozott könyvtárhasználó 2 hétre 5 db könyvet kölcsönözhet ki, ami egy alkalommal meghosszabbítható.
A könyvtárba beiratkozott és az egyetemmel hallgatói jogviszonyban levő könyvtárhasználó a félév végéig 5 db nyelvi kurzuskönyvet kölcsönözhet ki.

 

Szakkönyv/jegyzet kölcsönzése:

Hallgatóknak:

 • Kölcsönözhető (db): 10
 • Kölcsönzési idő (hét): 5
 • Hosszabbítások száma: 2

Oktatóknak:

 • Kölcsönözhető (db): 15
 • Kölcsönzési idő (hét): 12
 • Hosszabbítások száma: 2

Nem oktatóknak:

 • Kölcsönözhető (db): 10
 • Kölcsönzési idő (hét): 3
 • Hosszabbítások száma: 2

Külső olvasóknak:

 • Kölcsönözhető (db): 5
 • Kölcsönzési idő (hét): 3
 • Hosszabbítások száma: 1

 

CD-ROM mellékletek:

Hallgatóknak és egyetemi dolgozóknak:

 • Kölcsönözhető (db): 5
 • Kölcsönzési idő (hét): 1

A kölcsönzés időtartama meghosszabbítható a kölcsönzési határidő lejárta előtt vagy a türelmi időben.

Késedelmi díjat kell fizetnie az olvasónak, ha a dokumentumot a kölcsönzési határidő lejárta után szolgáltatja vissza.

 

A hosszabbítás módja:

 

 • személyesen a kölcsönzésben, dokumentummal
 • online a katalógusban, segédlet itt érhető el.

 

Nem lehetséges a hosszabbítás, ha:

 

 • a beiratkozás érvényessége lejárt,
 • az olvasónak késedelmidíj-hátraléka van,
 • 1-nél több lejárt érvényességű dokumentum van az olvasónál,
 • hosszabbítások számát kimerítette az olvasó.
   

Dokumentumok igénylése a raktárból

 

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ Kertészeti Gyűjteményének külső raktári állományából összesen 10 darab könyvet és/vagy folyóiratot lehet igényelni, amelye(ke)t az elektronikus könyvtári katalógusban lehet kikeresni. A raktárból kikért dokumentumokat nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban - az adott dokumentumra vonatkozó szabályok alapján - lehet megtekinteni vagy kölcsönözni.

Kérőlap

 

Szakdolgozatok igénylése a raktárból

 

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ Kertészeti Gyűjteményének külső raktári állományából összesen 3 darab szakdolgozatot lehet egyszerre igényelni, amelye(ke)t az elektronikus könyvtári katalógusban lehet kikeresni.
A szakdolgozatok megtekintése a témavezető engedélyéhez kötött. Erről igazolást kérünk, amely leadható kinyomtatva a témavezető aláírásával, vagy a témavezető által elküldhető elektronikusan a konyvtar@nje.hu címre.
A KIK 2 előre kijelölt helyet biztosít a szakdolgozatokba való betekintésre. A használat során bármilyen eszközzel történő másolat készítése TILOS!
A kéréseket beérkezési sorrendben teljesítjük. A szakdolgozatokat nyitvatartási időben, előre egyeztetett időpontban lehet megtekinteni.

Kérőlap

 

Éjszakai kölcsönzés

 

Kizárólag a Neumann János Egyetem polgárai vehetik igénybe; vagyis a kari hallgatóknak, kari oktatóknak, kari könyvtárosoknak és kari dolgozóknak engedélyezett.

Ha az olvasónak semmiféle tartozása nincs a könyvtár felé.

Max. 2 db-ot egyszerre, amennyiben az olvasónak még belefér a maximálisan kölcsönözhető példányszámba.

A könyvtár zárását megelőző órában.

A kölcsönzés időtartama a következő nyitásig tart.

A téli és nyári zárvatartás idejére nem vehető igénybe a szolgáltatás;

A késve visszahozott dokumentumok óránkénti késedelmi díja 200 Ft; ez azt jelenti, hogy reggel nyitás után 1 órával (10:00-kor) indul a 200 Ft. Türelmi idő nincs.

A késés mértékétől függően a Könyvtár ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatja a kölcsönzési jogot az olvasótól (minimum 1 hónapra, súlyos esetben véglegesen).

Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár 
Az olvasótermi és raktári könyvek, valamint a folyóiratok, kivéve a védett dokumentumok.

Kertészeti Szakkönyvtár 
Az olvasótermi könyvek, kivéve a védett dokumentumok.


Könyvtárközi kölcsönzés

 

 1. Kérőlap olvasóknak (űrlap)
 2. Kérőlap könyvtáraknak (űrlap)

 

A szolgáltatás célja

Könyvtárközi kölcsönzés segítségével olvasóink a KIK gyűjteményében nem található, de más könyvtárak állományában meglévő dokumentumokhoz juthatnak hozzá.

 

A szolgáltatást igénybe vehetők köre

A szolgáltatást azok a beiratkozott olvasók vehetik igénybe, akik a kutatómunkájukhoz, tanulmányaikhoz szükséges szakirodalmat könyvtárközi kölcsönzés útján tudják beszerezni és vállalják ennek feltételeit.

 

A kérhető dokumentumtípusok

Könyvtárközi kölcsönzéssel csak olyan dokumentumokat lehet megkérni, amelyek a KIK és más kecskeméti székhelyű nyilvános könyvtár állományában nem találhatók meg.
Dokumentumtípus szerint kérhető könyv, illetve valamilyen részdokumentum (pl. folyóiratcikk) másolata.

 

A könyvtárközi kölcsönzés indítása

Miután az olvasó meggyőződött arról, hogy a szükséges dokumentum a fent említett könyvtárakban nem áll rendelkezésére, könyvtárközi kéréssel fordulhat hozzánk.
Az igényelt dokumentum adatait a könyvtár által kibocsátott kérőlapon adhatja le.

 

Az igényelt dokumentumhoz való hozzáférés módja

Miután a KIK felkutatta az igényelt dokumentum lelőhelyét, továbbítja a kérést a dokumentummal rendelkező hazai könyvtár, illetve külföldi lelőhely esetén az Országos Széchényi Könyvtár felé.
Magyarországi kölcsönzés esetén egy-két hét átfutási időre kell számítani, míg külföldi kölcsönzés esetén ez hónapokat is igénybe vehet.
A dokumentum megérkezésekor a KIK értesíti a kérő olvasót, és a küldő könyvtár által megszabott feltételekkel és határidővel az olvasó rendelkezésére bocsátja azt.

 

A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentum kölcsönzési ideje

A határidőt a kölcsönadó könyvtár határozza meg, amely magyarországi kölcsönzésnél általában 3 hét, de ettől eltérő is lehet. Külföldi kölcsönzésnél általában rövidebb idő áll rendelkezésre.
A határidő betartása nagyon fontos és kötelező!

 

A szolgáltatás díja

A könyvtárközi kölcsönzés során felmerülő költségeket a szolgáltatást kérő olvasónak kell vállalnia, amit a küldő könyvtár által kiállított számla alapján a dokumentum átvételekor kell fizetni.
Kivételt képeznek a tanszéki kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók.

 

Könyvtárközi kölcsönzés a KIK állományából más könyvtárak számára

A KIK állományából olyan könyvtárakat is kiszolgálunk a könyvtárközi kölcsönzés keretein belül, amelyek vállalják a kölcsönzési feltételek betartását.
Kéréseket elfogadunk levélben hagyományos könyvtárközi kérőlapon vagy elektronikusan konyvtar@nje.hu e-mail címen.
 

Egy alkalommal egy könyvtár maximum 5 db dokumentumot kérhet. A kölcsönzési határidő 3 hét, amelyet indokolt esetben 1 alkalommal lehet meghosszabbítani.
Az eredeti formában nem kölcsönözhető dokumentumokból (olvasótermi példányok, folyóiratok) fénymásolat kérhető.
Elektronikus dokumentumokat a KIK nem kölcsönöz.