Előfizetett adatbázisok

 

A Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központja (KIK) 2023-ban a következő adatbázisokhoz biztosít hozzáférést:

 • Academic Search Complete (EBSCO)

  A világ legátfogóbb teljes szövegű multidiszciplináris tudományos adatbázisa. Több mint 8.500 teljes szövegű periodika, több mint 12.500 folyóirat, több mint 13.200 kiadvány kivonata.
   
 • Az Akadémiai Kiadó 

  Folyóiratcsomagja
  Az Akadémiai Kiadó 48 kurrens és 16 archív nemzetközi és hazai lapot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, sok közülük impakt faktorral rendelkezik.
  (EduID-val távoli eléréssel is)

  MeRSZ online szakkönyvcsomagja
  Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatása közel 800 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A művek választéka évente 150-200 címmel bővül.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
   
 • Cambridge Journals Full Package
  A Cambridge University Pressnél jelenleg több mint 380 lektorált tudományos folyóiratot adnak ki, amelyek a humán, a társadalomtudományok, a természettudományok, a műszaki és az orvostudomány témaköreit fedik le.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
    
 • JSTOR (Business and Economics) és JSTOR (Sustainability)
  Több mint 1300 rangos angol nyelvű tudományos folyóirat teljes szöveges adatbázisa. A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, minden évben bővítve az archívum tartalmát.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
    
 • L'Harmattan Digitális Adatbázis
  A L’Harmattan Könyvkiadó az utóbbi 20 évben kiadott szakkönyveinek komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1600, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
   
 • NAVA
  Televíziós és rádiós gyűjtemények közös kereső alatt érhetők el. Ezen kívül szabadon megtekinthető műsorok, régebbi MTV híradók, filmes különgyűjtemények (100 magyar játékfilm, Mecenatúra Mozi, SZFE vizsgafilmek, Mediawave, Mindentudás Egyeteme) és tematikus válogatások is elérhetők az oldalon.
   
 • Osiris e-könyvek
  Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyvek. A műhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg. A humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus munkáit.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
   
 • Oxford Handbooks Online  Business and Management és Economics and Finance
  Az adatbázis közel 1000 Oxford-kézikönyv mintegy 35 ezer tételből álló szócikkanyagát tartalmazza. A kötetek 17 tudományterület anyagát fedik le, köztük a régészet, közgazdaság-tudomány, nyelvészet, filozófia, történelem és további bölcsészettudományokat.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
    
 • ScienceDirect (Elsevier)
  Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az adatbázisban közel 2200 lektorált folyóirat érhető el.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
   
 • Scopus
  Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
   
 • SciVal
  Az Elsevier tudománymetriai elemző alkalmazása, amely segítséget nyújt a kutatók, kutatócsoportok és intézmények teljesítményének elemzésében, az intézményi erősségek azonosításában, a kutatási témák feltárásában, illetve a nemzetközi együttműködések fejlesztésében. Az adatbázis egyéni regisztráció után (vagy a ScienceDirectben / Scopusban korábban létrehozott felhasználónévvel) használható.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
   
 • Springer Journals
  A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 10 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az előfizetés az Open Access publikálás lehetőségét is tartalmazza a a kiadó több mint 1850 hibrid és több mit 600 gold open access folyóiratában.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
   
 • Typotex Interkönyv
  Több mint 800 kiadvány érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok, valamint a művészetek köréből.
  (EduID-val távoli eléréssel is)
   
 • Web of Science
  A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Lehetővé teszi a tudománymetriai elemzéseket, mivel a cikkek bibliográfiai adatain kívül a szerzői hivatkozásokat is feltárja.
  (EduID-val távoli eléréssel is)

 

Próbahozzáférések, ideiglenesen tesztelhető adatbázisok

 

Ingyenes hozzáférhető adatbázisok