Küldetésnyilatkozat

 

A Könyvtár és Információs Központ célja egy felhasználóbarát – az egyetem oktatóit, kutatóit, hallgatóit és a Dél-alföldi Régió szakembereit segítő – szolgáltató központ működtetése.

 
A KIK feladatai

 

Rendszeresen frissülő interaktív honlapján információs szolgáltatást nyújt és közvetít.
Folyamatosan fejleszti, feltárja, és rendelkezésre bocsátja gyűjteményét.
A tudományos kutatómunka támogatására elektronikus információszolgáltatást nyújt.
Nem formális képzés keretén belül digitális információkeresési ismereteket és technikákat elsajátító képzéseket, az olvasáskultúra fejlesztését és könyvtárhasználatot népszerűsítő, szövegértés-fejlesztő programokat szervez.

 


Gyűjtemény

 

A könyvtár az egyetem mindenkori oktatási és kutatási feladatainak ismeretében folyamatosan fejleszti, feltárja, és rendelkezésre bocsátja gyűjteményét. A felhasználók igényei alapján tájékoztatást nyújt a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól, szolgáltatásairól. Hozzáférési lehetőséget biztosít a saját és más könyvtárak adatbázisaihoz, szolgáltatásaihoz. Gyűjtőköre elsősorban az egyetemen oktatott és kutatott tudományok irodalmára épül, kiegészítve ismeretterjesztő és szépirodalmi művekkel. A magyar nyelvű szakirodalom (szakkönyvek és folyóiratok) minél teljesebb körét, valamint a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjti. Gyűjteményében a hagyományos dokumentumok mellett egyre több elektronikus dokumentum található. az állomány jelentős hányada szabadpolcon van elhelyezve, ami az olvasók számára könnyen hozzáférhetővé teszi a gyűjtemény nagy részét. Dokumentumait a Liberty integrált könyvtári rendszerben tárja fel, melynek OPAC-jában a teljes állomány visszakereshető az interneten.

 


Tájékoztatás

 

A könyvtárba beiratkozhat minden, 18. évét betöltött magyar állampolgár, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elismeri. A könyvtár állományát tájékoztatás és olvasószolgálat útján bocsátja a könyvtárhasználók rendelkezésére. Felhasználóképzéssel segítséget nyújt az információkeresési technikák elsajátításához, irodalomkutatási módszerek megismeréséhez.


 

Elérhetőségeink

 

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: 76/516-362 (Olvasószolgálat)
E-mail: konyvtar@uni-neumann.hu
Honlap: https://kik.nje.hu
Facebook: https://www.facebook.com/konyvtar.kecskemetifoiskola/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCypVwPK73ixHXPwB_L6LeSA

 


 

Munkatársak

 

Dr. Kötél Emőke
igazgató 
76/516-360 
kotel.emoke@uni-neumann.hu

 

Kócsóné Kiss Ildikó
könyvtáros 
76/516-364 
kocsone.ildiko@uni-neumann.hu

 

Kovács Adrienn
gyűjteménykezelő könyvtáros asszisztens 
76/516-361 
kovacs.adrienn@uni-neumann.hu

 

Nagyné Medgyesi Erika 
könyvtáros, MTMT admin 
76/516-364 
medgyesi.erika@uni-neumann.hu

 

Nasz Noémi
könyvtáros, MTMT intézményi admin 
76/516-364 
nasz.noemi@uni-neumann.hu

 

Rakita Csilla
könyvtáros, MTMT admin 
76/516-364 
rakita.csilla@uni-neumann.hu

 

Seres Olga
könyvtáros 
76/516-364 
seres.olga@uni-neumann.hu