Helyben használat

A szakkönyvtárak olvasótermeit és szabadpolcos kölcsönzői tereit minden könyvtárlátogató szabadon használhatja.

 

Könyvtári katalógus használata

A könyvek kiválasztása számítógépes katalógusból is történhet.

 

Tájékoztatás (általános)

A könyvtárhasználó a szakkönyvtárak szolgáltatásait, gyűjteményét, szóbeli tájékoztatáson, írásbeli kiadványokon  keresztül ismerheti meg.