A Neumann János Egyetem publikációinak MTMT-ben történő nyilvántartási rendje (Letölthető szabályzat)

 1. Mit csinálunk?

  Igény esetén rögzítünk, javítunk, admin láttamozunk, jóváhagyunk NJE-s publikációkat, NJE-s idézőket. Fokozatszerzés, minősítés előtt egyéni statisztikát készítünk, igazoljuk az intézményi publikációk, idézők adatainak valódiságát, helyességét. Központi statisztikai adatszolgáltatásnál intézményi és szervezeti egységre bontást végzünk, kimutatást készítünk.
   
 2. Nem végzünk:

  publikációkövetést, 
  idézőkutatást.
   
 3. Ezért kérjük: 

  jelezze, ha megjelent Öntől bármi, ami egyetemi vonatkozású. 
  Ha már rögzítette, leellenőrizzük, szükség esetén javítjuk. 
  Ha nincs rögzítve, megtesszük. 

  Minden esetben szükséges, hogy a megjelent publikációt eljuttassa hozzánk vagy a) eredetiben (pl. nyomtatott könyv) b) PDF formátumban (ha lehetséges, a teljes kiadványt) vagy c) link formájában. Ha nem látjuk a publikáció eredeti szövegét (konferencia előadás esetén a hivatalos programfüzetet), nem tudjuk rögzíteni és ellenőrizni a publikációt. 

  [Fontos: kialakítás alatt van egy intézményi repozitórium, mely az oktatók tudományos publikációit is tartalmazni fogja teljes szövegű eléréssel. Előfordulhat, hogy szerzői jogok miatt nem tudjuk majd feltölteni a full textet (pl. a kiadó nem engedi), de a pre-printet (beküldött cikk, mely még nincs lektorálva) vagy a post-printet (beküldött cikk, mely lektorálva van) igen. Ezért ezeket a variációkat mentsék el maguknak, akkor is, ha nem egyezik meg a ténylegesen megjelent cikkel.]

  A nem NJE-s publikációkat nem rögzítjük, más affiliációval nem foglalkozunk. Ilyen esetekben keressék a megjelölt intézmény MTMT adminisztrátorát. Más intézmény adminja által rögzített, illetve jóváhagyott tételbe nem nyúlunk bele, a publikáció besorolását nem módosítjuk.
   
 4. Besorolás

  Fontos, hogy a tudományos besorolást nem mi és nem is az MTMT munkatársai határozzák meg, hanem az MTA illetékes osztályai. A publikációk besorolása nem opcionális, hanem szabályrendszerben rögzített. 
  (Lásd: Típus, jelleg, besorolás útmutató

  Az MTA hivatalos megfogalmazása szerint a tudományos jelleg ezt jelenti: 
  „A szaktudomány normáinak megfelelő formában, tárgyalásmóddal és ellenőrzési eljárással készült, tudományos közösségnek szánt, publikálás esetén tartós hordozón tárolt és a nyilvánosság számára hozzáférhető mű, kiadvány, közlemény] amely témájában rendszerint: a) eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményről számol be vagy: b) meglévő eredményeket dolgoz fel, szintetizál, értékel; vagy: c) a szakirodalomban való eligazodást, tartalomfeltárást szolgálja.” 

  Az MTMT folyóiratok nyilvántartásában folyamatosan vizsgálja a tudományos jelleget és lektoráltságot. Egyéb befoglaló művekben megjelent publikációk, valamint az előadások jellegének meghatározásához a fenti definíció ad támpontot. Mivel sokszor nem egyértelműen dönthető el a szerző számára sem, mely publikáció milyen besorolást kaphat, forduljanak hozzánk bizalommal! 
  (Pl. egy blogban megjelent írás soha nem lesz tudományos besorolású, akármennyire jó is; de pl. egy absztrakt is kaphat akkor tudományos besorolást, ha a befoglaló mű, amiben megjelenik rendelkezik a fenti kritériumokkal. Az előadásnál ugyanez a helyzet: ha igazoltan tudományos konferencián hangzik el, akkor megkapja a besorolást, más esetben nem. A folyóiratcikkeknél pl. alap, hogy tudományosan elfogadott szakfolyóiratról legyen szó (lásd pl. MTA tudományos osztályai által preferált folyóiratlisták), a könyveknél a befoglaló mű, kötet min. ISBN számmal rendelkezzen, a konferenciaközlemények szintén. Pályázatoknál, illetve a hivatalos – KSH – statisztikáknál a leválogatás során a szerző tudományos, lektorált publikációit veszik figyelembe. Belső, összpublikációt néző egyetemi statisztikáknál viszont mindent beleveszünk.)
   
 5. Határidők

  Két olyan „kőbe vésett” határidő van, melynél semmiféle kedvezményt nem tudunk adni:

  Minden év januárja – belső, egyetemi statisztika elkészítése. Ehhez 2022. január 10-e, hétfő, 12:00 óráig kérjük átnézni, ellenőrizni az MTMT-be felvitt rekordokat. Kérjük, hogy a még nem rögzített NJE-s publikációkat a 3. pontban leírt szempontok alapján a kijelölt MTMT adminoknak jelezzék.

  Minden év március 15-16. – kötelező KSH statisztikai adatszolgáltatás. Ehhez 2022. február 28., hétfő, 12:00 óráig kérjük átnézni, ellenőrizni az MTMT-be felvitt rekordokat. Kérjük, hogy a még nem rögzített NJE-s publikációkat a 3. pontban leírt szempontok alapján a kijelölt MTMT adminoknak jelezzék.

 

Adminisztrátorok

 

4-es admin:
Nasz Noémi: nasz.noemi@nje.hu 
 

5-ös adminok:
Nagyné Medgyesi Erika: medgyesi.erika@nje.hu

Bárkihez bármilyen kérdéssel fordulhatnak! 

Nagyobb munka esetén a kotel.emoke@nje.hu címre küldjék a kérést.