Regisztráció


Amennyiben nem rendelkezik még MTMT szerzői fiókkal, a regisztrációt egy űrlap kitöltésével végezheti el.
Két dologra fontos odafigyelni. Egyrészt, hogy a Munkahely kiválasztásánál elég csak a tanszéket megadni, másrészt, a szakterület megnevezése kövesse az MTA Tudományosztályozás szerinti elnevezést. Az űrlapon ezek között választhatjuk ki a megfelelőt, és az Egyértelműsítő név mezőbe is ennek kell kerülnie.
A regisztrációs űrlap ezen a linken érhető el.

Az űrlap kitöltése után egy e-mail megerősítést kér a rendszer, ezt követően az MTMT belső felületére, azaz szerzői fiókba való belépést az intézményi adminisztrátor hagyja jóvá.

 

Szerzőknek


Mi az Ön feladata?

Az MTMT adatbázisba a tudományos művek adatainak feltöltéséért, naprakész nyilvántartásáért, és az adatok hitelességéért a művek szerzője a felelős, abban az esetben is, ha nem személyesen végzi az adatfeltöltést.
Abban az esetben is, ha Ön végzi a rögzítést, és abban is, hogyha minket kér meg rá, fontos, hogy az intézményi affiliáció egyértelmű (pl. szervezeti egységek) legyen, és szerepeljen a publikáción. Az intézmény nevének, rövidítésének bármilyen változataként, pl. NJE, vagy NJE Kecskemét, vagy NJE GTK vagy NJE Eurázsia Központ.
Amennyiben az NJE-s munkaviszony kezdete előtt publikált vagy benyújtott cikkről van szó, úgy nem tehető át az affiliáció az NJE-re.
Ha a munkaviszony kezdete után megjelent publikáción nincs rajta az NJE-s affiliáció, de azt szeretné ide publikálni, jelezze, s küldünk egy szerzői nyilatkozatot, melynek kitöltése után feltüntetjük az affiliációt a publikáción.
[Rögzítéskor a szervezeti egységet (pl. tanszék vagy tudásközpont pontos neve) rendeljük hozzá a szerző nevéhez, nem az egyetem nevét. Belső és hivatalos statisztikáknál (pl. KSH statisztika) ez alapján szolgáltatunk adatokat.]

Útmutató szerzők számára, segítség az önálló munkához ezen az oldalon található.

MTMT keresők

Az MTMT oldalán bejelentkezés nélkül is sok hasznos információra rákereshetünk:

 • A Folyóirat kereső, ezen keresztül pedig az MTMT-ben szereplő folyóiratok adatai, tudományosságára, lektoráltságára vonatkozó adatok, valamint, hogy adott folyóirat rendelkezik-e Impakt Faktorral. Emellett a kiadványhoz kapcsolódó közlemények listáját is megnyithatjuk.
 • Az MTA folyóirat listák: Számos szakterületen gyakori a magyar nyelvű közlés, valamint a WoS-ban és a Scopusban nem szereplő, de a szakma szerint színvonalas nemzetközi folyóiratokban való publikálás. E folyóiratok értékelésére az MTA szakterületileg illetékes osztályai, bizottságai folyóiratlistákat hoztak létre, amelyeken A, B, C, D vagy INT1, INT2, NAT minősítéssel szerepelnek az elfogadott folyóiratok.
 • Az MTA osztályainak folyóiratlistái a tudományos osztályok doktori eljárásra vonatkozó szabályzatait tartalmazó oldalakon, illetve a MTA folyóirat listák nyilvános keresőjében érhetők el osztályok szerinti bontásban.
 • Frascati kereső: ahol szakterületre kereshetünk, vagy letölthetjük a teljes Frascati listát is.

Affiliáció/Intézményi hozzárendelés

Ahhoz, hogy az MTMT-ben egy publikációhoz intézményt kapcsolhassunk, annak feltételei vannak. Függetlenül attól, hogy a szerző, vagy az admin végzi el a hozzárendelést, feltöltéskor vagy utólag, esetleg csak ellenőrzéskor történik az affiliáció rögzítése.

Amennyiben a megjelent publikáción, vagy a megjelentető kiadványban (folyóirat, könyv stb.) nem szerepel a szerző neve mellett a Neumann János Egyetem (Pl.: Neumann János Egyetem, Alaptudományi Tanszék) vagy annak rövidített változata, pl. NJE, az affiliáció az MTMT-ben eltávolításra kerül a publikációról.

Ha a szerző az alábbiakban megadott szerzői nyilatkozatban található valamennyi hiányzó adatot kitölti, és aláírva eredeti példányként, vagy beszkennelve jpg. vagy pdf formátumban visszajuttatja az Egyetem MTMT adminisztrátorainak, az intézményi affiliáció elfogadottá válik.

A nyilatkozat minta innen tölthető le.

Azonban nyomatékosan kérjük a Tisztelt Szerzőket, hogy kövessék, tartsák be a hivatalos, intézménymegjelölési eljárási rendet. Mindenképp tüntessék fel az Egyetem nevét a megjelenő publikációkon, figyelembe véve a publikálási feltételeket, előírásokat (folyóiratok, konferencia felhívások stb.). A Magyar Tudományos Akadémia is igen szigorúan szabályozza a közlemények intézmények rendelését a rendszerben. 

 

GYIK

 

 1. A tudománymetriai táblázat miért a nem lektoráltak vagy az egyebek között jeleníti meg a lektorált szakcikkemet?

  Ebben az esetben a folyóirat lektoráltsága még nincs beállítva az MTMT-ben. Az alábbi kritériumok alapján jelezheti a szerző az MTMT-be belépve a Szerzői fórumban vagy egy, a központi adminisztrációnak írt e-mailben a lektoráltságot:

  WoS, SCOPUS, PubMed indexálja;
  szerepel a SCImago adatbázisában, van SJR-értéke;
  szerepel az ERIH és/vagy ERIH Plus listában;
  szerepel a DOAJ-listán;
  az Ulrich's és a folyóirat honlapja szerint lektorált és indexeli: Nature Publishing, CABI, ProQuest, MathSciNet, Zentralblatt MATH;
  szerepel a Hrcak történész folyóiratainak listáján;
  szerepel a Getty Research Institute, Bibliography of the History of Art, BHA listáján;
  MTA osztálylistán: A, B, C vagy INT1, INT2, NAT kategóriás.

  Amennyiben a folyóirat a fentiek egyikének sem felel meg, az MTA szakterületileg illetékes osztályához, bizottságához lehet fordulni, s az ő pozitív elbírálásuk esetén történik meg a beállítás. Szerkesztőségi igazolás alapján jelenleg nem állítható be az MTMT-ben a folyóirat lektoráltsága. A szerkesztői igazolás, illetve a folyóirat honlapján közzétett peer review eljárás elfogadásáról az MTMT Tudományos Tanács dönt.
   
 2. Az idézőknél mit jelent a függő/független jelölés?

  Új idézés feltöltésekor be kell állítani, hogy független idézésről van-e szó. Függetlennek abban az esetben tekinthető egy idézés, ha az idéző és az idézett közlemény szerzői között nincs egyezés. Abban az esetben, ha van legalább egy azonos szerzője a két publikációnak, akkor már függő idézésként kezelendő.
   
 3. Mit jelentenek az MTMT tudománymetriai táblázatok?

  Összefoglaló táblázat: általános, minden tudományterület művelőjére értelmezhető publikációs és idézettségi adatokat tartalmaz (pl. az egyes publikációtípusok darabszáma, összes és csak független hivatkozások száma, H-index). Ez a táblázat minden MTMT-ben regisztrált szerző adatlapján látszik az adatbázis nyilvános felületén.

  Szakterületi táblázatok: a Magyar Tudományos Akadémia egyes osztályai, illetve szakbizottságai állították össze úgy, hogy megfeleljenek az adott tudományterület publikációs szokásainak, ennélfogva speciális mutatókat is tartalmazhatnak (pl. g-index). Ez a táblázat csak akkor látszik az MTMT nyilvános felületén, ha azt a szerző beállítja a saját szerzői adatlapján. 
   
 4. Mi az a Hirsch-index/H-index?

  A tudományos teljesítmény szerzői szintű jellemzésére használatos mérőszám, mely a kutató produktivitását (megjelent cikkek száma) és publikációinak ismertségét, hatását (hivatkozások száma) is figyelembe veszi. Egy kutató Hirsch indexe h, ha h darab olyan cikke van, amelyek mindegyikére legalább h hivatkozás történt.
  Az MTMT által generált Hirsch-indexét (h-index) minden szerző megtalálja a saját Összefoglaló táblázatának Hirsch-index mezőjében. Az MTMT csak az adatbázisban szereplő adatok alapján számol, illetve további kritériumokat is érvényesít – ezekről a táblázat alján található Megjegyzésekből tájékozódhat.
   
 5. Mi az Impaktfaktor?

  Az impaktfaktor (IF) a folyóirat hatásmutatója. Értéke erősen szakterületfüggő, ezért azonos szakterületű folyóiratok összevetésére célszerű használni, de egy adott cikk (vagy szerző) minőségére nem lehet következtetni belőle.
  A Web of Science platform Science Citation Indexében (SCI) és Social Science Citation Indexében (SSCI) nyilvántartott folyóiratok tudományos színvonalának fokmérője. Egyetlen hiteles és elismert forrása a Journal Citation Reports (JCR), amely előfizetéshez kötött adatbázis, a Neumann János Egyetemen nem elérhető.
  Az IF egy évente változó érték; az előző évre vonatkozó, legfrissebb adatok általában minden év közepén kerülnek be az adatbázisba. Számításának módja: egy adott évben az utóbbi két év publikációira érkezett hivatkozások száma osztva az utóbbi két évben megjelent hivatkozható publikációk számával.
  Az MTMT-ben nem láthatók az IF értékek. Az oldal Folyóirat keresőjében csak annyi tekinthető meg, hogy egy-egy folyóirat rendelkezik-e IF-al.
   
 6. Mi a SCImago Journal & Country Rank?

  A SCImago Journal & Country Rank (SCImago folyóirat- és országrangsor, SJR) egy ingyenesen elérhető portál, amely az Elsevier Scopus adatbázisára épülve folyóiratokról és országokról tudományos mutatókat, rangsorokat szolgáltat. Az SJR elsősorban azt mutatja, hogy egy folyóirat az adott szakterületi rangsorban az élről számított melyik negyedbe esik: az első (Q1), a második (Q2), a harmadik (Q3) vagy utolsó negyedbe (Q4).
   
 7. Mi az a Cite Score?

  A Scopusban indexelt periodikusan megjelenő dokumentumtípusok (folyóiratok, könyv- és konferenciasorozatok) minőségét hivatott jelezni. Számítási módja hasonló az Impakt Faktoréhoz: az aktuális, és az azt megelőző 3 év publikációira érkezett hivatkozások száma osztva az aktuális, és az azt megelőző 3 évben megjelent publikációk számával.
   
 8. Mi a D1 indikátor?
  Speciális, az MTMT által használt indikátor. Ugyanúgy az SJR adatbázisból, az SJR indikátor alapján határozzák meg, mint a Q értékeket. Az első decilisbe, azaz a top 10%-ba tartozó folyóiratok kaphatnak D1 jelölést MTMT-ben. Ilyen értelemben a Q1 folyóiratok szűkebb, legjobb minőségű részhalmazát alkotják.
   
 9. Egyéb útmutatók, ismertetők az MTMT honlapján
   
 10. GYIK az MTMT honlapján